۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
شرح وظایف واحد نظارت

1. نظارت و بازدیدهای دوره ای از مراکزو موسسات تصویربرداری پزشکی تحت پوشش دانشگاه

2. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

3. بازدیدهای مربوط به کنترل کیفی و حفاظت در برابر اشعه

4. همکاری با مراکز در اعتبار بخشی مراکز تصویربرداری پزشکی

5. برگزاری کمیسیون تعییین درصد و گروه پرتوکاری

6. پاسخگویی و راهنمایی مراجعین در رابطه با تکمیل فرم های مربوط به تعین گروه پرتوکاری

7. بررسی فضای فیزیکی و نظارت بر عملکرد بخش های تصویر برداری تحت پوشش دانشگاه

8. بازدید و تایید فضای فیزیکی

9. ساماندهی اطلاعات آماری اعم از تعداد مراکز ، پرتوکاران و تجهیزات ،خدمات و...

10. پیگیری امور مربوط به تاییدیه پرتوهای(دزیمتری) با هماهنگی حوزه معاونت بهداشتی

11. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به خدمات تخصصی تصویربرداری از جمله سیستم آرشیو و انتقال تصاویر(PACS )و MRI و...

12. پیگیری امور مربوط به اخذ مجوز کار با اشعه کلیه مراکز تصویربرداری از سازمان انرژی اتمی

13. رسیدگی و ساماندهی مشمولین طرح نیروی انسانی رشته رادیولوژی

14. هماهنگی و اقدامات لازم در امور مرتبط با آموزش کارکنان

15. رسیدگی به درخواست بازنشستگی های زود تر از موعود در رابطه با مزایای ویژه کارکنان بخشهای پرتوکار

16. انجام مکاتبات و پیگیری امور مرتبط با آخرین دستورالعمل های امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی

17. برنامه ریزی و تلاش مجدانه در ارتقاء دانش و توانمندسازی کارکنان و اجرای برنامه های آموزشی

18. پیگیری اخذ مجوز نصب دستگاه های پرتو ساز به محض خرید و تحویل دستگاه و هماهنگی مورد لزوم با شرکت طرف قرارداد

تاریخ :
1398/09/25
تعداد بازدید:
952
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal