۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
كاردرماني
كاردرما ني
مطابق تعريفWFOT ، كاردرماني رشته اي از گروههاي پيرا پزشكي در حيطه ي توانبخشي و سلامت مي باشد. كاردرماني برانجام فعاليت هدفمند تكيه ميكند. عقيده بر آن است كه فعاليت هدفمند در ارتقاء وضعيت سلامتي و كيفيت زندگي فرد و جامعه تاثير بسزايي دارد.
از ديدگاه كاردرماني، اصل بر توانمندي ها و توانايي هاي موجود فرد و تكيه بر ارزش مداري و ارزش گذاري بر كاركرد هاي عملكردي فرد مي باشد.
ديدگاه اصلي كاردرماني بر اساس حفظ حرمت انساني و توجه به توانايي هاي موجود افراد پس از بروز اختلال و معلوليت مي باشد و در اين زمينه با استفاده از روشهاي نوين روانشناسي و استفاده از دانش مرتبط به ارائه فعاليتهاي قابل انجام ، همراه با موفقيت و متناسب ولذتبخش به فرد ميپردازد تا با ايجاد ارزشمندي و ارزشمداري در شخص و سپس در جامعه بتواند زمينه و بستر يكپارچگي اجتماعي فرد معلول را با جامعه فراهم آورد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
2878
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal