۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
عوامل موثر بر كسور بيمارستانها

.1 آموزشي بودن بيمارستانها :

كه هم كاركنان بخش درآمد را درگير مي كرد كه نيروي طرحي بودند و هم پزشكان و پرستاران دانشجو، كه آنها تجربه كافي براي

تكميل پرونده را نداشتند و همين زمينه ساز براي نقص در پرونده ها مي شود.

.2 دولتي بودن بيمارستان نسبت به خصوصي بودن:

به علت نقص در ابزار هاي تنبيه نسبت به بخش خصوصي، افراد ترس زيادي علي رغم تذكرات براي برطرف كردن نقايص در تكميل پرونده نداشته باشند و بازهم اشتباه ها تكرار شود.

.3 اشكال از طرف بخشهاي درماني:

بخش مهمي از تكميل پرونده بر عهده كساني است كه خدمات را به بيماران ارايه مي دهند و منشي هاي بخش نيز جهت بررسي كامل بودن پرونده و ارسال آن نقش مهمي دارند.

.4 كم كاري و بي اطلاعي كاركنان درآمد:

ايشان بايد پيگير نقص ها در پرونده باشند بنابراين كم كاري كاركنان درآمد و كم بودن دانش و آشنايي آنها نسبت به پرونده ها و

قوانين بيمه اي، مي تواند زمينه ساز براي ارسال صورتحساب ناقص براي نمايندگان بيمه و در نتيجه  كسور، شود

تاریخ :
1393/11/26
تعداد بازدید:
1995
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal