۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
همكاران

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: الهام پاي برجاي

سمت: مسئول دفتر و كارشناس نيروي طرح

كارشناس كنترل عفونت  

تلفن تماس: 54345038-071

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري و دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي

سابقه كار: 7 سال

 

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: مريم چرخ انداز

سمت: كارشناس آموزش و نظارت دفتر پرستاري

             كارشناس مسول آموزش به بيمار 
             كارشناس نظارت بر موسسات پرستاري در منزل 

تلفن تماس: 54345038-071

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري و دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي

سابقه كار: 9 سال

 

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: سهيلا ساماني جهرمي

سمت: كارشناس آموزش و نظارت دفتر پرستاري - كارشناس فراهم آوري اعضاي پيوندي

تلفن تماس: 54345038-071

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

سابقه كار: 15 سال

 

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: عباس قيومي

سمت: كارشناس نظارت و آموزش اتاق عمل

تلفن تماس: 54345038-071

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي: كارشناس اتاق عمل

سابقه كار: 16 سال

 

 
تاریخ :
1398/09/11
تعداد بازدید:
3550
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal