۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
شرح وظايف
شرح وظايف كارشناس سوء مصرف مواد
1-تشكيل پرونده جهت مراكز و واحدهاي درمان سوء مصرف مواد
2- تشكيل جلسات كميته نظارتي موضوع ماده 31 آئين نامه مراكزدرمان سوء مصرف مواد
3-بررسي كيفي خدمات درمان اعتياد شامل بازديد از واحدهاي درمان با داروهاي آگونيست مستقر در مراكز درمان سوء مصرف مواد و بررسي پرونده هاي بيماران و صدور اخطاريه و معرفي متخلفين به مراجع ذيربط
4-ابلاغ آئين نامه ها وپروتكل هاي درماني به مراكز مربوطه
5-تهيه وارسال آمار مراكز به مراجع ذيربط
6-تهيه وارسال گزارشات عملكردي مراكز و ارسال گزارش به مافوق
7- برنامه ريزي فعاليت هاي آموزشي درمان سوء مصرف مواد
8-شركت دركارگاههاي آموزشي ، سمينارها و جلسات هماهنگي
9- شركت در جلسات كميته فرعي مبارزه بامواد مخدر
10- به روز رساني فرم بازديد ازمراكز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئين نامه هاي جديد
11- انجام بازديدهاي خدمات درمان اعتياد
12 هماهنگي با مراكز جهت شركت پرسنل در دوره هاي آ موزشي
13- بازرسي ونظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد دولتي وخصوصي
14- جمع بندي و تحليل گزارش هاي آماري ماهيانه مراكز
15- برگزاري سمينارهاي آموزشي توجيهي مسئولين فني وپرسنل درمان سوءمصرف مواد
16- بررسي عملكرد مراكز، شركت در كميسيون مربوطه و پيگيري مصوبات

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
2499
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal