۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
شرح وظايف


شرح وظايف كارشناس مسئول اعتباربخشي بيمارستانها


1-تعيين اعضاي تيم اعتباربخشي وتقسيم كاربين اعضاء
2-صدور ابلاغ جهت كارشناسان ارزياب و معرفي ايشان به بيمارستانها
3-برگزاري جلسه با مسئولين بيمارستانها و رابطين اعتباربخشي درخصوص تبيين مباحث اعتباربخشي و برگزاري جلسات آموزشي لازم
4-تهيه صورتجلسات مربوط به هر جلسه
5- پي گيري مصوبات وتكاليف مربوط به جلسات
6-برقراري ارتباط موثر با بيمارستانهاي تحت پوشش و همچنين كارشناس رابط دفتراعتباربخشي درراستاي اجراي صحيح سنجه هاي اعتباربخشي
6-مديريت و برنامه ريزي و اجراي بازديد هاي دوره اي ازبيمارستانهاي تحت پوشش به منظور كنترل چگونگي اجراي مباني اعتباربخشي
7- تهيه گزارش از بازديد ها
8-بازخوردگزارش بازديدها به بيمارستانهاي تحت پوشش و رئيس اداره نظارت واعتباربخشي و معاون درمان
9-برگزاري جلسات تحليلي درخصوص نتايج ارزيابي واحدهاي مختلف با حضورمسوولين بيمارستانها و اعتباربخشي و ارزيابان واحد جهت حل و فصل مشكلات مشاهده شده.
9- اعزام وشركت تيم در دوره هاي آموزشي اعتباربخشي
10-تشكيل جلسات ضروري با ارزيابان گروه اعتباربخشي و ارايه آموزش ها واطلاعات لازم
12-مكاتبه با وزارت متبوع جهت اعلام تاريخهاي انجام ارزيابي بيمارستانها ودريافت دستورالعمل جديد اعتباربخشي
13-هماهنگي با ارزياب ارشد معرفي شده از وزارتخانه جهت انجام فراينداعتباربخشي ساليانه وسرپرستي گروه اعتباربخشي
14- برنامه ريزي ساليانه اعتباربخشي پس از دريافت دستورالعمل جديد از وزارت متبوع

16-اعلام برنامه ساليانه به اعضاي گروه،بيمارستانها وسازمانهاي بيمه گر
17 – سرپرستي واعزام گروه به بيمارستان جهت انجام اعتباربخشي در تاريخ مقرر
18-هماهنگي با سازمانهاي بيمه گر به منظور اعزام كارشناس بيمه
19-ارتباط موثرباگروه ارزياب به منظور حصول اطمينان ازاجراي صحيح نحوه ارزيابي و ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه و ارسال كليه امتيازات كسب شده به پورتال وزارت درحضورارزياب ارشد
20-رفع نقائص احتمالي چك ليستهاي ارسالي به وزارت
21-دريافت نتايج وگواهينامه اعتباربخشي
22-اعلام نتايج و گواهينامه به بيمارستانها
23-اعلام نتايج وگواهينامه به سازمانهاي بيمه گر
24_انجام مكاتبات لازم درخصوص كليه امور بيمارستانها،پيگيري وابلاغ دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي به مراكز تحت پوشش

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
3091
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal