۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
معرفي اداره
معرفي اداره ارزيابي و صدور پروانه ها

وظيفه اين اداره قانونمند نمودن فعاليت مراكز و موسسات درماني از طريق صدور پروانه هاي مربوطه و انطباق آنها با قوانين وزارت متبوع مي باشد، اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه فعاليت هيچ مركز يا موسسه درماني بدون صدور مجوز از سوي اين اداره وجه قانوني نداشته و ادارات مربوطه مي توانند از فعاليت آنها جلوگيري بعمل آورند اين اداره هم اكنون با مسئول اداره به انجام امور اداري مربوط به بيمارستانها - درمانگاهها - موسسات جامع توانبخشي - موسسات فيزيوتراپي - ارتوپد فني -موسسات عينك سازي- دفاتر كار - رده هاي مختلف دندانسازي - درمان سوء مصرف مواد- مراكز مشاوره پرستاري -مشاوره مامايي- جراحي محدود طب سوزني - حجامت و ... مي پردازد و با عنايت به سياست اخير وزارت متبوع در خصوص عدم اعمال محدوديت در تأسيس موسسات پزشكي در جهت تحقق عدالت عدالت اجتماعي و دسترسي كمي و كيفي هر چند بيشتر مردم به خدمات بهداشتي درماني در سطح استان و لزوم ايجاد زمينه اشتغال فارغ التحصيلان روز افزون گروه پزشكي و پيراپزشكي انجام ارزيابي بيمارستانها (فضا و تجهيزات ) صدور مجوز مراكز سوء مصرف ( قبلاً زير نظر بهزيستي بود ) لزوم صدور پروانه جهت رده هاي مختلف دندانسازي ( كه قبلاً نياز به صدور مجوز نبود ) اجازه فعاليت به پيراپزشكان در قالب دفاتر كار مستقل - تفويض اختيار بعضي از امور به كميسيون ماده 20 دانشگاه - پياده نمودن نظام سطح بندي و شكل الكترونيك و غيره سبب افزايش حجم فعاليتهاي اين اداره گرديده است و با سعي و تلاش وافر همكاران اميد است در انجام امور محوله توفيق حاصل گردد .

شرح وظايف اداره :
صدور موافقت اصولي و قرارداد تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي
صدور پروانه بهره برداري موسسات پزشكي و پيراپزشكي
پذيرش در خواست تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
صدور پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: بهداران تجربي دندان- كمك دندانپزشكان تجربي- لابراتوار پروتزهاي دنداني
پذيرش در خواست موسسات پزشكي وپيراپزشكي در خصوص موارد ذيل :
الف) تغيير مسئول فني ب) تغيير نام موسسه ج) تغيير مكان موسسه د) تغيير ساعات فعاليت موسسه
ه) افزايش ياكاهش تعداد موسسين و) افزايش واحد درماني سرپايي دردرمانگاهها ز) افزايش بخش ويا تخت بستري در بيمارستانها
برگزاري كميسيون قانوني ماده 20 جهت بررسي واتخاذ تصميم در زمينه در خواستهاي موضوع بند (5 )
تمديداعتبار موافقت اصولي مراكز وموسسات در حال تاسيس


ليست مراكز پزشكي وپيراپزشكي كه براي تاسيس وفعاليت نياز به اخذ پروانه دارند عبارتند از :

بيمارستان
شركت تعاوني خدمات بهداشتي و درماني
مركز جراحي محدود
مراكز جامع توانبخشي ، پزشكي
مركز تخصصي درمان ناباروري
موسسه ساخت و فروش عينك طبي
درمانگاه عمومي
مركز مشاوره و ارائه خدمات مامايي
درمانگاه دندانپزشكي
مركز ارائه خدمات باليني در منزل
مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري
درمانگاه تخصصي داخلي
درمانگاه تخصي چشم
سلامتكده طب سنتي
مركز ارتقاء و طب پيشگيري
دفتر كار بهداران تجربي دندان
درمانگاه تخصصي پوست و مو
مجوز روانشناسي باليني محدود در مطب
درمانگاه تخصصي ديابت
مجوز تغذيه محدود در مطب
درمانگاه عمومي با كاربري اطفال
واحد تزريقات و پانسمان در مطب
درمانگاه چند تخصصي درد
مركز فيزيوتراپي
درمانگاه چند تخصصي مغز و اعصاب
مركز ارتوپدي فني
درمانگاه تخصصي غير تهاجمي قلب و عروق
لابراتوار پروتزهاي دنداني
درمانگاه تخصصي ايمونولوژي وآلرژي
دفتر كار كمك دندانپزشكان تجربي
مركز درمان سوء مصرف مواد
مركز درمان با اكسيژن هايپربار

**مـراكز جامـع توانبخشي ، پـزشكي عبارتند از :

1. مركز جامع توانبخشي اختلالات جسمي و حركتي
2. مركز جامع توانبخشي اختلالات اعصاب و روان
3. مركز جامع توانبخشي اختلالات بينايي
4. مركز جامع توانبخشي فلج مغزي
5. مركز جامع توانبخشي اختلالات رواني و رفتاري كودكان و نوجوانان
6. مركز جامع توانبخشي اختلالات ذهني كودكان و نوجوانان
7. مركز جامع توانبخشي اختلالات شنوايي ، گفتار و زبان
8. مركز جامع توانبخشي سالمندان


توضيحات مهم :

1- درخواست تاسيس بايد به امضاي كليه متقاضيان رسيده و ممهور به مهر نظام پزشكي پزشكان گردد .
2- ذكر شماره تلفن وآدرس مكاتبه اي متقاضي در برگه در خواست ضروري است .
3- فرم (( مشخصات متقاضي موافقت اصولي )) بايد توسط كليه متقاضيان بصورت جداگانه وبطور صحيح تكميل شود .
4- استعلام هاي عدم اعتياد، عدم سوء پيشينه كيفري،عدم سوء پيشينه انتظامي توسط معاونت درمان دانشگاه صادرخواهد شد .
5- ارائه گواهي سوابق كاري براي موسسيني كه مسئوليت فني را در مركز مشاوره ارائه خدمات پرستاري و مامايي مي پذيرند الزامي است .
6- موسسي كه كارمند رسمي دولت بوده و بخواهد مسئوليت فني را نيز بپذيرد، بايد گواهي اشتغال بكار وعدم نياز در ساعات مربوطه را ارائه نمايد .
7- در مورد بيمارستان ، تعداد تخت در خواستي قيد شود .
8- متقاضيان حقوقي مانند شركت ها و...بايد اساسنامه شركت، آگهي ثبت در روز نامه، آخرين تغييرات شركت را ارائه نمايند .
9- اعضاي هيئت موسس (( شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني)) كه شركت آنها از طريق وزارت بهداشت و وزارت تعاون( مشتركا" ) تشكيل شده وبه ثبت رسيده است فقط بايد فرم شماره دو (مشخصات متقاضي موافقت اصولي ) را تكميل نموده ونيازي به ارائه ساير مدارك ندارند .
 

تاریخ :
1395/12/25
تعداد بازدید:
2682
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal