۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
معرفي پرسنل

 

تصوير

معرفي

 

 

نام و نام خانوادگي:  مريم كارگر

سمت:  مسئول آمار و مدارك پزشكي 

شماره تماس:  54345071-071

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي:  كارشناس آمار و مدارك پزشكي

 

شرح وظايف

 

1جمع آوري آمار فعاليت و مراجعين بيمارستان هاي شهرستان و تجزيه و تحليل آمارها (آمار اورژانس بيمارستاني، مرگ و مير بيمارستاني،فعاليت بيمارستان ها ، آمار زايمان طبيعي و سزارين و ...)
2-جمع آوري و به روز نمودن آمارواطلاعات تسهيلا ت بهداشتي درماني شهرستان شامل بيمارستان ها، درمانگاه ها، مراكز توانبخشي، دندانپزشكي ، راديولوژي ها، آزمايشگاه ها و ....
3-ارائه آمار و اطلاعات جهت سالنامه آماري دانشگاه

4-ارزيابي فرم هاي مدارك پزشكي مورد استفاده در مراكز درماني و نظارت بر استفاده از فرم هاي استاندارد مدارك پزشكي

5 طراحي و استا ندارد نمودن اوراق مورد نياز مدارك پزشكي

6- مديريت فرايند ثبت اطلاعات بيمارستاني در سامانه آمار و اطلاعات بيمارستان هاي وزارت متبوع( آواب)شامل اطلاعات شناسنامه اي بيمارستان ها، اطلاعات عملكرد بيمارستان ها، اطلاعات نيروي انساني و پزشكان، اطلاعات تجهيزات پزشكي و تجهيزات سرمايه اي
7-تكميل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخص هاي مورد نياز هيات امناء و مديريت بودجه
8-تهيه پاورپوينت از عملكرد حوزه درمان بصورت سالانه و يا مقطعي و ارائه به رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان
9-پيگيري و جمع آوري شاخص هاي اورژانس كشوري و آموزش و راهنمايي بيمارستان ها در تهيه شاخص هاي اورژانس
10برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت كاركنان مدارك پزشكي و رابطين آماري بيمارستان ها
11اعتبار بخشي و ارزشيابي بخش هاي مدارك پزشكي بيمارستان هاي شهرستان همراه با گروه اعتبار بخشي اداره نظارت و ارزشيابي

12-پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي وزارت متبوع، مسئولان دانشگاه و پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي مراجع خارج از سازمان مانند استانداري، فرمانداري ، بانك مركزي، شهرداري و ساير ارگان هاي متقاضي
13-انجام ساير امور محوله بر حسب شرايط


  
 
تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
2731
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal