۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
سفر يكروزه آقاي محمد ميرزا بيگي معاون پرستاري وزارت بهداشت و رئيس كل سازمان نظام پرستاري به دانشگاه علوم پزشكي جهرم
سفر يكروزه آقاي محمد ميرزا بيگي معاون پرستاري وزارت بهداشت و رئيس كل سازمان نظام پرستاري به دانشگاه علوم پزشكي جهرم به منظور بررسي مسائل پرستاران و روند اجراي برنامه هاي جديد وزارت بهداشت در حوزه پرستاري
سفر يكروزه آقاي محمد ميرزا بيگي معاون پرستاري وزارت بهداشت و رئيس كل سازمان نظام پرستاري به دانشگاه علوم پزشكي جهرم به منظور بررسي مسائل پرستاران و روند اجراي برنامه هاي جديد وزارت بهداشت در حوزه پرستاري

آقاي محمد ميرزا بيگي در روزچهارشنبه مورخه 24/10/93در جمعي از اعضاء هئيت مديره سازمان نظام پرستاري و مسئولين پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم حضور يافتند و پاسخگوي بسياري از مسائل و چالشهاي پرستاري موجود بودند.
 
 
 
 آقاي محمد ميرزا بيگي در روزچهارشنبه مورخه 24/10/93در جمعي از اعضاء هئيت مديره سازمان نظام پرستاري و مسئولين پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم حضور يافتند و پاسخگوي بسياري از مسائل و چالشهاي پرستاري موجود بودند.
ايشان بعد از شنيدن سوالات، در خواست هاو نقطه نظرات حاضرين بيانات خود را اينچنين آغاز نمودند كه : در راستاي جبران كمبود نيروي پرستاري موجود در كشور چند راه كار كوتاه مدت و بلند مدت در سطح وزارت بهداشت مطرح گرديده است كه به شرح ذيل مي باشد:
راه كار كوتاه مدت :
1. استفاده ازنيروهاي طرحي جايگزين مرخصي استعلاجي زايمان
2. استفاده از دانشجويان پرستاري با حق الزحمه مشخص 5000 تومان
3. استفاده از نيروهاي شركتي با مديريت دفتر پرستاري
راه كار بلند مدت :
1. افزايش ظرفيت پذيرش دانشكده پرستاري به دو برابراز سال آينده
2. تغيير شيوه آموزش دانشكده پرستاري و ارتباط هر چه بيشتر آموزش و بالين
3. استقرارشعب دانشكده پرستاري در بيمارستان هاي آموزشي و به كارگيري هئيت علمي باليني
4. اختصاص آموزش دوره 1 ساله بهياري جهت كمك به پرستاران و بهياران شاغل
ايشان نظام پرداخت جديد را يكي از مهم ترين مسائل مطرح شده تا كنون عنوان كردند به اين صورت كه نظام پرداخت قبلي ناعادلانه بوده است وبايدبه دنبال راه چاره بود كه با اجراي نظام پرداخت نوين جديداين مشكل بر طرف خواهد شد.
ايشان فرمودند پرستاران هوشيار باشند كه بحث تعرفه گذاري و نظام پرداخت مبتني بر عملكرديكي مي باشد.روشن سازي در اين مساله صورت پذيرد. بند 4 قانون ارتقاء بهره وري سازمان نظام پرستاري در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي تركيبي به صورت ثابت و مبتني برعملكرد است به طوري كه مبناي پرداخت برعملكرد بر اساس تغييرات كمي و كيفي فهرست خدمات مي باشد .در پرداخت مبتني بر عملكرد چند مورد مطرح است :
1. نظام قبلي پرداخت نوين بايد حذف گردد.
2. در آيين نامه اجرايي بند 4 ارتقاء بهره وري اين موضوع گنجانده شده است كه مربوط به همه اقشار پرسنل مي باشدو در حال پيگيري است.
3. نظام پرداخت مبتني بر عملكرد دربالين تعرفه هاي ما ر ا بهتر اجرا مي كند تا كنون تغييرات ريشه اي اعمال شده است 250 نوع خدمت در كتاب ارزشهاي نسبي با روش case method تعريف شده است.
در اين راستا بسته خدمتي در حال ارسال است و بااين سه تركيب پرستاران به حق خود خواهند رسيد. ايشان فرمودند در كار بالين ارائه حق الزحمه خدمت به خدمت (طرح تعرفه گذاري) به سود پرستاران نيست چون از اين 250 خدمت مطرح شده حدود 100 خدمت مشترك با پزشك است واينكه ضريبk پرستاري به اندازه ضريب k پزشكي نيست .در حال حاضر اعمال جراحي بيشترين درآمد بيمارستان رابه خود اختصاص مي دهد .اگر قانون تعرفه گذاري اجرا گردد هم زمان نمي شود هم از حق الزحمه پزشكان استفاده نمود هم پرستاران در اين صورت درآمدحاصل از خدمات پرستاران طبق روال معمول كسورات مي خورد و دربين پرسنل تقسيم مي گردد در نتيجه كار انه پرستاران سقوط ميكند و كاهش مي يابد و ما خواستار اين موضوع نيستيم .
لازم به ذكراست طرح پرداخت مبتني بر عملكرد اگر ابلاغ رسمي هم شودنياز به پايلوت شدن دارد و بايد كارشناسي مجدد گردد.در اين دستورالعمل جهت همه ي بخش ها چه كم درآمد و پر درآمد برنامه ريزي شده است .
ايشان فرمودند در خصوص اجراي طرح ارتقاء بهره وري با ضريب تخصيص داده شده جهت ايام تعطيل جاذبه اي جهت اضافه كار ايجاد شده است كه محدوديت عملكرد برداشته مي شود و اين موضوع نيز از دست آوردهاي سازمان نظام پرستاري ميباشد.
.همچنين اعلام كردند كه هدف گيري نهايي وزارت بهداشت استخدام دولتي مي باشد در اين خصوص لازم است توازني بين نيروهاي دانشگاه برقرار گردد.
درخصوص پاسخگويي به سوالات مطرح شده ايشان فرمودند :
طرح نظام پرداخت مبتني بر عملكرد به همه بيمارستان ها و همه پرسنل اختصاص دارد .
در خصوص تبديل وضعيت ها بايد سازمان مديريت پاسخگو باشد ومجوز استخدام دولتي به وزارت بهداشت تخصيص بدهد . تنها خواسته اي كه مداوم در جريان است همين موضوع مي باشد .
در خصوص پرسنل اورژانس 115 نيز ايشان فرمودند در اصل قانون ارتقاء بهره وري اورژانس 115 ديده نشده است اما از ماده 16 قانون سازمان استفاده شده و در اين خصوص رايزني بامجلس صورت گرفته است اما متاسفانه تاكنون نتيجه اي در بر نداشته است ..همچنين بررسي هاي لازم با معاونت درمان انجام گرديده كه ضريب 7/. جهت ايشان مصوب شده است . علي ايحال كارگروه اورژانس تشكيل گرديده و به دنبال راه كاري جهت تحقق به اهداف پرسنل زحمتكش 115 مي باشيم .
 
تاریخ:
1393/10/27
تعداد بازدید:
323
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal