۱۳۹۶ يکشنبه ۶ فروردين
شرح وظايف معاون درمان
شرح وظايف معاون درمان
 
         1.برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفي و كمي امور درماني در سطح بيمارستان
         2.پيگيري مسائل و مشكلات تشخيصي و درماني موجود در بيمارستان و بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها
         3.برنامه ريزي طرح هاي كوتاه مدت و دراز مدت و فعاليتهاي مراكز كلينيكي و پاراكلينيكي باتوجه به امكانات هريك از آنها به منظور ايجاد سهولت پذيرش بيماران و رضايتمندي ارباب رجوع
         4. بررسي ضرورت گسترش واحدهاي تشخيصي درماني در بيمارستان ،كلينيكها و پاراكلينيكها
         5. نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني در بيمارستانها،كلينيكها و پاراكلينيكها
         6.  پيگيري و نظارت و تامين خدمات مربوط به امور بيماران خاص در بيمارستان اعم از بيماران دياليزي ،ديابتي و....
         7.بررسي نحوه تامين و توزيع نيروي انساني در بخش هاي درماني بيمارستان و ارئه گزارش جهت تامين نيرو به رياست بيمارستان
        8. بررسي و ارائه گزارش جهت تامين تجهيزات پزشكي و انجام امور كارشناسي مربوطه با توجه به نظر كاربران
        9.برقراري نظام آماري و اطلاعات كامل و مكفي در مورد كليه امور تشخيصي درماني بيمارستان و بكارگيري نرم افزارهاي روز
        10.ايجاد هماهنگي هاي هاي درون بخشي و بين بخشي جهت ارتقاء سطح كيفي امور در بيمارستان
        11.انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعمل و مقررات ابلاغي بهداشتي درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه علوم پزشكي
        12.شناسايي پزشكان واجد شرايط و ارائه گزارش به رياست بيمارستان جهت گزينش و مشاركت در فرايند جذب و بكارگيري آنها
        13.توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات و شكايات و در اين زمينه وهماهنگي تعرفه ها يا ساير ادارات بيمه
        14.مشاركت جدي در كميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف منظور شده براي كميته هاي ذيربط
        15.بررسي،تجزيه و تحليل شاخص هاي درماني و برنامه ريزي ئر جهت ارتقاي مستمر شاخص هاي ارزشيابي
        16.هدايت گروههاي درماني و روساي بخش بستري از طريق جلسات و كميته هاي بيمارستاني
        17.نظارت بر ناظرين بخش هاي درماني ،پاراكلينيكي و كلينيكي درحوزه هاي واگذارشده به مراكر خصوصي
        18.سرپرستي گروه هاي بهداشت و كنترل عفونت و مشاركت در استقرار استانداردهاي مديريت و زيست محيطي در سطح بيمارستان
        19.تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي و نظارت بركاركرد
        20.نظارت برآزمايشگاه و داروخانه و بخش هاي پاراكلينيكي
        21.بررسي شكايات مراجعين
        22.نظارت بر امور درمان پزشكان-دستياران و انترن ها
        23.نظارت بر برگزاري كميته ها
        24.حضوروعضويت در شوراي عالي كارانه
        25.R&D زيرنظرمعاون درمان مي باشد.

تاریخ :
1394/11/18
تعداد بازدید:
250
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal