۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 280 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/07/19 برگزاری وبیناربرگزاری وبینار معاونت محترم پرستاری وزارت با مدیران پرستاری کشوربرگزاری وبینار معاونت محترم پرستاری وزارت با مدیران پرستاری کشور1399/07/19 ادامه ...
1399/07/16 برگزاری جلسهبرگزاری جلسه بررسی مشکلات و مسائل پیش رو در بیمارستان ریفرالبرگزاری جلسه بررسی مشکلات و مسائل پیش رو در بیمارستان ریفرال با توجه به موج سوم کرونا در حوزه معاونت درمان1399/07/16 ادامه ...
1399/07/16 برگزاری جلسهبرگزاری جلسه ویدیوکنفرانس با موضوع کمسیون ماده 11برگزاری جلسه ویدیوکنفرانس با موضوع کمسیون ماده 111399/07/16 ادامه ...
1399/07/16 برگزاری جلسهبرگزاری جلسه کسوراتبرگزاری جلسه کسورات،با حضور دکتر احمدنیا ، خانم نیستانی و خانم تراب(واحد اقتصاد درمان معاونت درمان)و مسئولین و منشی بخش ( بیمارستان پیمانیه)1399/07/16 ادامه ...
1399/07/09 برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکبرگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکبرگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیک1399/07/09 ادامه ...
1399/07/07 جلسه پکسجلسه کارشناسی سیستم پکس مراکز آموزشی درمانیجلسه کارشناسی سیستم پکس مراکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع)جهرم و خاتم الانبیا خفر1399/07/07 ادامه ...
1399/06/11 وبینارآموزشیبرگزاری سومین وبینارآموزشی بررسی روند درمان بیماران بدحال در بخش مراقبت های ویژهبرگزاری سومین وبینارآموزشی بررسی روند درمان بیماران بدحال در بخش مراقبت های ویژه با دانشگاههای قطب 5 با حضور ستاد معاونت درمان وروسای بیمارستان های تابعه و فوکال پوینت عفونی در حوزه معاونت درمان1399/06/11 ادامه ...
1399/06/10 گرامیداشت روز پزشکقاب تصویری به مناسبت گرامیداشت روز پزشکقاب تصویری به مناسبت گرامیداشت روز پزشک1399/06/10 ادامه ...
1399/05/25 وبینارآموزشیوبینارآموزشی بررسی روند درمان بیماران بدحال در بخش مراقبت های ویژهوبینارآموزشی بررسی روند درمان بیماران بدحال در بخش مراقبت های ویژه با دانشگاههای قطب 5،با حضور مدیران و روسای بیمارستان های تابعه و پزشک فوکال پوینت عفونی دانشگاه در حوزه معاونت درمان برگزار گردید.1399/05/25 ادامه ...
1399/05/01 بازدیدبازدید میدانی دفتر پرستاری و اداره بازرسی دانشگاه از بخش های بیمارستان استاد مطهریبازدید میدانی دفتر پرستاری و اداره بازرسی دانشگاه از بخش های بیمارستان استاد مطهری1399/05/01 ادامه ...
1399/04/25 بازدیدبازدید میدانی دفتر پرستاری معاونت درمان و اداره بازرسی دانشگاه از بخش های کووید بیمارستان پیمانیهبازدید میدانی دفتر پرستاری معاونت درمان و اداره بازرسی دانشگاه از بخش های کووید بیمارستان پیمانیه1399/04/25 ادامه ...
1399/04/07 جلسه ستاد مدیریت کرونا ویروس در بیمارستان پیمانیهجلسه ستاد مدیریت کرونا ویروس در بیمارستان پیمانیهجلسه ستاد مدیریت کرونا ویروس در بیمارستان پیمانیه1399/04/07 ادامه ...
1399/03/21 بازدیدبازدیدمعاون درمان ودفترپرستاری دانشگاه ازبیمارستان ریفرالبازدیدمعاون درمان ودفترپرستاری دانشگاه ازبیمارستان ریفرال1399/03/21 ادامه ...
1399/03/21 برگزاری جلسهجلسه کمیته اقلام حفاظت فردی دانشگاهجلسه کمیته اقلام حفاظت فردی دانشگاه1399/03/21 ادامه ...
1399/03/20 بازدیدبازدید مسوول اعتباربخشی و مسوول توانبخشی اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان از مرکز جراحی محدود و درمانگاه شبانه روزی ایرانیانبازدید مسوول اعتباربخشی و مسوول توانبخشی اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان از مرکز جراحی محدود و درمانگاه شبانه روزی ایرانیان1399/03/20 ادامه ...
1399/03/03 ️بازدیدبازدید مسوول اعتباربخشی معاونت درمان از بخش شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه️بازدید مسوول اعتباربخشی معاونت درمان از بخش شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه1399/03/03 ادامه ...
1399/01/26 بازدیدبازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان از بیمارستان پیمانیهبازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان از بیمارستان پیمانیه در راستای پایش استانداردهای مدیریت بیمارستانی در بحران ویروس کرونا و بازدید از بخش بستری بیماران کرونا1399/01/26 ادامه ...
1399/01/26 برگزاری کمیته مشترکبرگزاری کمیته مشترک معاونتهای درمان توسعه دارو وحراست دانشگاهبرگزاری کمیته مشترک معاونتهای درمان-توسعه-دارو وحراست دانشگاه درخصوص توزیع اقلام حفاظت فردی کووید191399/01/26 ادامه ...
1399/01/25 بازدیدبازدید هفتگی کارشناسان اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان از نقاهتگاه بیماران کووید19بازدید هفتگی کارشناسان اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان از نقاهتگاه بیماران کووید19: این نقاهتگاه که به همت دانشگاه علوم پزشکی جهرم هفته پیش راه اندازی شده در حال حاضر فعال و پذیرای بیماران ترخیص شده از بیمارستان وواجدشرایط نقاهتگاه، به طورشبانه روزی می باشد.1399/01/25 ادامه ...
1399/01/19 بازدید هفتگی تیم نظارتبازدید هفتگی تیم نظارت بر درمان معاونت درمانبازدید هفتگی تیم نظارت بر درمان معاونت درمان از روند خدمات قابل ارائه به بیماران در مراکز سرپایی و نقاهتگاه به منظور پایش میزان رعایت استانداردها و ابعادگوناگون خدمات اختصاصی بیماران کووید191399/01/19 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal